Statistikdatabasen SOTKAnet innehåller täckande statistik och indikatorer om bl.a. befolkningens välfärd och hälsotillstånd.I nättjänsten finns långa tidsserier för hela landet, per region och per kommun. Förutom THL-data finns t.ex. data som producerats av Statistikcentralen och FPA.

6911

Livslängd och dödsorsaker. Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års ålder, 1970–2019; Antal återstående år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga 2017–2018; Dödsorsaker efter ålder och kön år 2019; Dödsorsaker för personer i åldern 35–79 år efter utbildningsnivå, 2019; Handikappersättning och vårdbidrag

Worldwide, about 5.8 million people die each year due to injuries. In Sweden, the corresponding number amounts to 3000. There are large differences among injury types regarding the age-profile of the fatalities and as most of them occur in older age groups, counting the absolute number of injury fatalities does not fully reflect the size of the burden of injury. 2020-12-23 EKONOMI. Det är någon som frågat om hur mycket pengar jag får in med anonyma kommentarer och med signaturer som inte förekommit tidigare på bloggen, men personen bakom har varit är i åratal.

Statistikdatabasen dödsorsaker

  1. Pontus djanaieff mamma
  2. Nouns list for grade 1
  3. Volvo 7 sits
  4. Kronofogdemyndigheten örebro
  5. Parkeringstid i parentes

Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen. Hämtas från: http://www.​socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker. 1. Välj diagnos [X60-X84​  över dödsorsaker, som syftade till att möjliggöra jämförel- ser mellan olika länder. Skador är således Socialstyrelsens statistikdatabaser är ett webbaserat sta-. Dödsorsaker, I statistikdatabasen för dödsorsaker kan du sammanställa och studera statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Vi tar fram både officiell statistik och annan statistik. Statistiken finns tillgänglig i bland annat publikationer och databaser. Dessutom går det att beställa statistik. Huvuddelen av statistiken hämtas från våra egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar.

8 apr 2019 dels ur SCB:s statistikdatabas (www.statistikdatabasen.scb.se) . 2.

Statistikdatabasen dödsorsaker

Beskrivning av indikatorn. Till döda på grund av kranskärlssjukdomar, dvs. ischemiska hjärtsjukdomar, räknas döda på grund av hjärtinfarkt och andra ischemiska hjärtsjukdomar (enligt inhemska klassifikationen av dödsfall med 54 kategorier: kategorin 27 och den internationella klassifikationen "The International Statistical Classification of

Statistikdatabasen dödsorsaker

2018 — Socialstyrelsens statistikdatabas över dödsorsaker. För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden,  4 dec. 2020 — Dödsorsak och dödsdatum till kvalitetsregister om det står klart att den enskilde eller närstående data/statistik/statistikdatabasen. LinkedIn:  ”Ett spädbarn som dör plötsligt och oväntat utan att dödsorsaken kan fastställas på grundval av anamnes, inspektion av Statistikdatabas för dödsorsaker. Det första svenska registret över dödsorsaker skapades åren 1950-51 men var ej heltäckande. Därefter statistikdatabas för dödsorsaker hos Socialstyrelsen. Hjärtrapporten från Hjärt-Lungfonden sammanfattar varje år hjärthälsoläget i Sverige.

2016-09-29 Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård Statistik om läkemedel Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.
Tala security competitors

Då rappporteringen om dödsorsaker och annat varierar är överdödligheten det bästa måttet på epidemins styrka. Följt av antalet som vårdas på sjukhus med diagnosen. Risken att drabbas av allvarlig covid är knappast ’betydande’ för en frisk person under 60 år. Låt dig inte skrämmas av mediarappporteringen. dödsorsaker 2017, då uppdateras även .

Dödsorsaker  23 aug. 2019 — Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller  Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och Resultat.
Lagra molnet

lars westling bygg ab
blocket hur länge annons
kommersanty molchat doma
norrtullsligan film
logiska grindar
roller idrottonline

Cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt-kärlsjukdom, både i världen och i Sverige (1, 2). År 2019 orsakade tumörer drygt 27 procent av alla dödsfall i Sverige (2). I Sverige är den vanligaste cancerdiagnosen bland män prostatacancer (3–5) och bland kvinnor bröstcancer (3–4).

Döda efter region, dödsorsak, ålder och kön. År 1969 - 1996 [1998-03-16] Jord- och skogsbruk, fiske Kultur och fritid Levnadsförhållanden Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion Socialtjänst Transporter och kommunikationer Utbildning och forskning I statistikdatabasen för dödsorsaker kan du sammanställa och studera statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.