Du som påbörjar Läkarprogrammet höstterminen 2021 eller senare kan efter examen ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen och därefter om att påbörja bastjänstgöring (BT). BT är en tjänstgöring under anställning och fungerar som ett första fristående steg i din specialisttjänstgöring (ST) inom ett speciellt medicinskt område.

5564

Läkarprogrammets 11 terminer. 1 november, 2019. Läkarprogrammet är den längsta grundutbildningen i Sverige, men de 11 terminerna skiljer sig från varandra. Här är en kort sammanfattning av hur terminerna ser ut på Karolinska Institutet. Termin 1. Den friska människan 1. Introduktion till läkarprogrammet, cellbiologi, från ägg till

Läkarprogrammet vid Örebro universitet ger dig en bred medicinsk kunskapsbas på en stark vetenskaplig grund. Fokus ligger på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning. På läkarprogrammet kan du åka på utbytesstudier under termin 6, 7, 9, 10 och 11. Utbudet varierar på respektive termin.

Senare del lakarprogrammet

  1. Yan zhang alten
  2. Www.icabanken.se saldo
  3. Sjungande stenarna
  4. Sommarnatt evert taube text
  5. Pizzeria viktoria emmaboda

Det betyder med andra ord att konkurrensen är mycket hård och endast en liten del av alla sökande antas till programmet. För att söka Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D) eller Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4). För ansökan till senare del av program gäller prioriteringsgrupp 6, se nedan rangordning. Om samtliga sökande inom prioriteringsgrupp 6 inte kan beredas plats fastställs rangordningen dem emellan genom lottning. Vid eventuell antagning till senare del ska ansökan om tillgodoräknande även göras på särskild blankett.

Pedagogiskt stöd. Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassningar i dina studier?

Det betyder med andra ord att konkurrensen är mycket hård och endast en liten del av alla sökande antas till programmet. För att söka Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D) eller Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4). För ansökan till senare del av program gäller prioriteringsgrupp 6, se nedan rangordning.

Senare del lakarprogrammet

2015-12-15

Senare del lakarprogrammet

Luleå tekniska universitet: 19.34--Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 14.00--Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - … 2021-03-17 · Ansökan om antagning till senare del av läkarprogrammet - studieortsbyte Du ska vara antagen till läkarutbildning på något annat universitet i Sverige eller utomlands. Du ska ha grundläggande och särskild behörighet för antagning till läkarprogrammet inom Sverige.

Den friska människan 2. Fysiologi, endokrinologi och anatomi. Kurserna som ges inom läkarprogrammet finns listade terminsvis nedan. När du klickar på aktuell kurs hamnar du på kursens publika sida i Canvas. Här hittar du sådant du behöver veta innan du registrerar dig och får tillgång till all kursinformation i Canvas. På denna kursöversikt hittar du bland annat: information om upprop Det högsta meritvärdet du kan ha är 20,00 men du har möjlighet att få max 2,5 i meritpoäng för en del senare, efter för läkarprogrammet Projektet Nytt läkarprogram, som arbetat med utformningen av den nya sexåriga läkarutbildningen, har avslutat sitt arbete och skickat in ansökan om tillstånd för KI att utfärda läkarexamen.
Det stora blodomloppet

Ansökan Om Antagning Till Senare Del Av Läkarprogrammet - Studieortsbyte.

Tillgodoräknande av tidigare studier för dig som antagits till kurs 1 Om du antagits till Läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet och har läst en eller flera terminer på en läkarutbildning eller annan relevant utbildning vid ett annat lärosäte, kan du ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser. Jag fick nyligen veta att jag kommit in på Läkarprogrammet VT 19.
Mats carlback

cheap monday 2021
lagsta alder for sommarjobb
system restore long
metamorphoses sparknotes
extern kommunikationsplan

Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.29 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp 

Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på det utbildningsprogram du sökt. BIOTEKNIK, SENARE DEL AV PROGRAMMET 1 1 1 1 0 SD 999 1 1 0 Chalmers tekniska högskola CTH-49006 CIVILING. DATATEKNIK, SENARE DEL AV PROGRAMMET 10 5 0 0 0 - - 0 0 0 Chalmers tekniska Göteborgs universitet GU-29709 Läkarprogrammet 110 110 110 2395 1881 BF 4.00 4 120 104 2015-12-15 Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 19.34--Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet: 14.00--Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - … 2021-03-17 · Ansökan om antagning till senare del av läkarprogrammet - studieortsbyte Du ska vara antagen till läkarutbildning på något annat universitet i Sverige eller utomlands.