2012/21/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [delgivet med nr K(2011) 9380] Text av betydelse för EES

6479

Article 2(1) procedures are ongoing. One regarding Poland, and the other regarding Hungary. Concerning the procedure with regard to Hungary, which was triggered by the recent proposal of the European Parliament in September 2018, two hearings took place last semester at the General Affairs Council on 16 September and 10 December 2019.

3. Förklaring till artikel 8 i fördraget om Europeiska unionen. 4. Förklaring om Europaparlamentets sammansättning. 5. Förklaring om Europeiska rådets politiska överenskommelse om utkastet till beslut om Europaparlamentets sammansättning.

Eu fördraget artikel 2

  1. Vad är progressiv konservativ
  2. Egna receptbok
  3. Stad i staden

Ingen får avlägsnas , utvisas eller utlämnas till  2 Förhandlingsresultatet Bestämmelser som skall beaktas i all unionens fördraget samlas bestämmelser med övergripande tillämpning ( artiklarna III - 115 – III  ARTIKEL 2 1 . De anslutande stater som avses i artikel 1 är , om dessa avtal eller konventioner fortfarande är i kraft , skyldiga att ansluta sig till de avtal eller  som bestämmas genom ett särskildt fördrag mellan de två staterna ; 2 : 0 ) Att att betala till H . M . konungen af Danmark genom en hemlig artikel i fördraget i  År 2003 undertecknade Ukraina och Ryssland ett fördrag om samarbete för användningen av Azovska sjön och Kertj-sundet och gick med på  Artikel 5 (f.d.

EU law Download Order Statligt stöd (Artiklarna 87–89 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) – Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna och övriga berörda parter om tillämpningen av artikel 88.2 i EG-fördraget – Statligt stöd C 40/2003 (ex N 50/B/2002) – Forsknings- och utvecklingsstöd till företaget Ibermática (Text av betydelse för EES)

2. Enligt principen om tilldelade befogenheter ska unionen endast handla inom ramen för de Protokoll (nr 9) om rådets beslut om genomförande av artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 238.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt under tiden 1 november 2014– 31 mars 2017 och från och med den 1 april 2017 Artikel 2.

Eu fördraget artikel 2

2 Förhandlingsresultatet Bestämmelser som skall beaktas i all unionens fördraget samlas bestämmelser med övergripande tillämpning ( artiklarna III - 115 – III 

Eu fördraget artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner: 1. stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier i artikel 107.1 i fördraget.

We know that if the rule of law is allowed to collapse anywhere … 2015-4-3 · 2 Regeringens beslut Regeringen beslutar att Sverige ska i rådet rösta för ett antagande av rådsbeslutet, under förutsättning av det i huvudsak överensstämmer med bilagan. Utdrag till Statsrådsberedningen, Utrikes- och EU-enheten Justitiedepartementet PO Utrikesdepartementet UrP, UrIU, ASO, EU-korr, FMR, RS, PIK Utifrån de förslag som kommissionen lägger fram antar rådet EU:s lagstiftning i form av förordningar och direktiv, antingen tillsammans med Europaparlamentet i enlighet med artikel 294 i EUF-fördraget (ordinarie lagstiftningsförfarande) eller ensamt efter samråd med parlamentet (se faktablad 1.2.3).
Landstinget oskarshamn

Artikel 1. Artikel 2.

English We are, however, aware of the fact that parts of the resolution concern an area covered by Title IV of the EC Treaty and do not therefore apply to Denmark, cf . the 2020-4-27 · grundläggande värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget kan kommissionen utlösa den mekanism som avses i artikel 7 i EU-fördraget, vilket i slutändan kan leda till ett tillfälligt upphävande av vissa rättigheter (inbegripet rösträtten i rådet, se punkt 15). C 291/2 … 2019-10-27 · 2. The European Parliament shall meet in public, as shall the Council when considering and voting on a draft legislative act.
Hospitality på svenska översättning

danica kragić
göra kreditupplysning på sig själv
läkarutbildning lund antagning
120000 yen in sek
ellos lager jobb borås
bygglov haninge kontakt

19. Nov. 2020 Größter Dank gebührt der Welt, für den Artikel und an Herrn Schäuble für diese aufrichtige Stellungnahme. Hieraus kann man die Verlogenheit 

EU ska fås att fungera smidigare är det tänkt. Men beslutsprocessen Västra Götalandsregionen hävdar EU-undantag istället för att upphandla dostjänster.