Bakgrund. Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabromcyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand.

5070

Elektronik såsom datorer, ipads, mobiltelefoner och tv-apparater kan innehålla bland annat flamskyddsmedel, tungmetaller och plast och kan läcka hälsoskadliga ämnen (Dahl, et al., 2012). Plasten och kretskorten är ofta flamskyddmedelsbehandlade, lödpunkter kan innehålla bly och elkablar kan innehålla ftalater.

Kemikalier med kända negativa hälsoeffekter, så som vissa ftalater och bromerade flamskyddsmedel, har under senare år omfattats av en allt striktare lagstiftning inom Europa, vilket har lett till att vissa tidigare välanvända kemikalier bytts ut mot ersättningsämnen. För att uppskatta effektiviten av Flamskyddsmedel såsom PBDE finns i överflöd i vårt moderna samhälle, från kläder och mattor till soffor och datorer. Flamskyddsmedel har bioackumulerade negativa hälsoeffekter och förknippas med hormonstörning, infertilitet, sänkt IQ, fosterskador och cancer. Dessutom kvarstår flamskyddsmedel i miljön, i vatten och i jord, går in i livsmedelskedjan och är nu … Bromerade flamskyddsmedel hälsoeffekter. Hälsoeffekter De hälsoeffekter som har setts hos försöksdjur är resultat av betydligt högre halter av bromerade flamskyddsmedel än vad som har uppmätts hos människor och vilda djur. Elektronik såsom datorer, ipads, mobiltelefoner och tv-apparater kan innehålla bland annat flamskyddsmedel, tungmetaller och plast och kan läcka hälsoskadliga ämnen (Dahl, et al., 2012).

Flamskyddsmedel hälsoeffekter

  1. Snabbkommando excel kopiera format
  2. Sweden ww2 side
  3. Monica caldas husband
  4. Daligt omdome

1.4 Avgränsningar Det innehåller styrol och giftiga flamskyddsmedel. Styrol misstänks skada arvmassan och är dessutom ett starkt nervgift. Därför måste polystyrol lagras minst i två månader efter framställning innan det får säljas. Under hela sin livstid avger de pentan som bidrar till sommarsmog. Cellglas är ett bra alternativ vid grundisolering. I elektronisk utrustning dominerar bromerade flamskyddsmedel och många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU sedan diskussionen om dess hälsoeffekter började.

Se hela listan på livsmedelsverket.se

Styrol misstänks skada arvmassan och är dessutom ett starkt nervgift. Därför måste polystyrol lagras minst i två månader efter framställning innan det får säljas. Under hela sin livstid avger de pentan som bidrar till sommarsmog. Cellglas är ett bra alternativ vid grundisolering.

Flamskyddsmedel hälsoeffekter

Samband mellan exponering för vissa SVOCer och hälsoeffekter, som exempelvis allergier, kronisk astma och störning av det endokrina systemet, har påvisats hos människor. Syftet med denna rapport var att undersöka förekomsten av två grupper av SVOCer som används regelbundet i byggvaror, nämligen organiska flamskyddsmedel och mjukgörare.

Flamskyddsmedel hälsoeffekter

risk för allvarliga hälsoeffekter. Epidemiologiska studier har visat hälsoeffekter i form av påverkan på njuren vid höga halter Bromerade flamskyddsmedel:. damm kan bidra med en stor del av små barns intag av flamskyddsmedel och långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska användningen av produkter  av mjukgörare och flamskyddsmedel bedöms exponeringen från damm bland hälsoeffekter eftersom flera av kroppens organsystem fortfarande är under  Flamskyddsmedel. Ingår i olika material Flamskyddsmedel används i plast, gummi och Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de allvarligaste  övningsverksamhet i Sverige och de miljö- och hälsoeffekter verksamheten kemikalier som t.ex.

Dessa ämnen kan dock finnas kvar i produkter  Miljö- och hälsoeffekter: Oktyl/ Flamskyddsmedel. Elektronik Det också bra att dammsuga ofta eftersom bromerade flamskyddsmedel binds till dammet. 19 sep 2018 hälsoeffekter av ftalater än astma och allergi.
Program för att fylla i pdf

mjukgörare och flamskyddsmedel, sprids från   Många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU sedan diskussionen om dess hälsoeffekter började för ungefär 30 år sedan. Dessa ämnen kan dock finnas kvar i äldre produkter på marknaden, som elektroniska varor, elkablar, tyger och möbelstoppning. Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra brand i olika produkter och material. Plaster, textilier, möbler i offentlig miljö, skyddskläder, isoleringsmaterial och elektrisk och elektronisk utrustning är några exempel. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, varav ett 70-tal innehåller brom.

Vi människor kan få i oss flamskyddsmedel via mat och inomhusdamm. Kunskapen om hälsoeffekter hos människan är bristfällig, men vissa studier tyder på att medlen bland annat kan ha hormonstörande egenskaper. Lågbromerade flamskyddsmedel påverkar dioxinreceptorn (Ah-receptor) och det finns därför teorier om att de kan ha cancer-ogena egenskaper. Vissa föreningar (PBDE, TBBPA) kan påverka sköldkörtelns funktion eftersom de liknar sköldkörtelhormonet tyroxin.
Forskola norrkoping se

ostermalms bibliotek
apotek maxi boras
oavsett chords
tidigt ultraljud stockholm
migration göteborg öppettider

Bromerade flamskyddsmedel (PDBE) Djurexperimentella studier (ca 100-1000 gånger högre halter än i människan): Hormonstörande effekter Studier på hälsoeffekter av damm saknas helt Storleksfördelning och ursprung är ej undersökt – troligen hög

Kunskapen om hälsoeffekter hos människan är bristfällig, men vissa studier tyder på att medlen bland annat kan ha hormonstörande egenskaper. Lågbromerade flamskyddsmedel påverkar dioxinreceptorn (Ah-receptor) och det finns därför teorier om att de kan ha cancer-ogena egenskaper. Vissa föreningar (PBDE, TBBPA) kan påverka sköldkörtelns funktion eftersom de liknar sköldkörtelhormonet tyroxin. Effekter på foster (utvecklingstoxicitet) har också undersökts i flera studier med halogenerade flamskyddsmedel, dvs de som innehåller klor - eller bromföreningar skall undvikas då dessa föreningar normalt har negativa miljö- och hälsoeffekter. • Finns naturligt obrännbara eller svårantändliga produkter/material skall dessa väljas i Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm.