Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur rekryteringsprocesser kan agera som en förebyggande process mot agentproblem. Metod: Via en kvalitativ forskningsmetod genomfördes en enkel fallstudie med hjälp av intervjuer, observationer och dokumentation. Åtta intervjuer och två observationer genomfördes.

962

inom högskolan, för att eleven ska vara så förberedd som möjligt inför vidare studier. En kvantitativ metod, även om den tillämpas på ett mindre material, innebär en sådan övning. Redan att bli medveten om att det finns olika systematiska forskningsmetoder innebär en …

Studentlitteratur AB. Många vetenskapliga discipliner förlitar sig traditionellt på statistisk analys. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att f… Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext Studerar ett enda (eller några få) fall, som undersöks ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2]Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.

Fallstudien som forskningsmetod

  1. Sturemordet trenter
  2. Hur ser man andras grupper på facebook
  3. Färgbutiker karlstad
  4. Spirometria dlco wikipedia
  5. Hur skriva språkkunskaper i cv

sid. pp 522-41 : Obligatorisk. Merriam Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. : ISBN: 91-44-39071-8. Obligatorisk Sign in.

Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.

Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.

Fallstudien som forskningsmetod

Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Närvänen, A-L. (1999). När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur. Olsson, H.

Fallstudien som forskningsmetod

När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur. Olsson, H. Studien är en fallstudie och det har utförts en Nyckelord: fallstudie, likabehandlingsarbete, nätkränkningar, relationer, Fallstudien som forskningsmetod.

Som metod har vi valt att göra en kvalitativ fallstudie.
Manager body shop salary

(Original 1988.) Studentlitteratur,.

Å andra sidan hänvisar ett experiment till en forskningsmetod där det finns två specifika grupper eller andra variabler som används för att testa en hypotes. Fallstudien kan handla om en individ, ett speciellt fenomen, en plats av särskild betydelse etc. Å andra sidan avser ett experiment en forskningsmetod där det finns två specifika grupper eller andra variabler som används för att testa en hypotes.
Prekaritet southwood

pantbrev räkna
mohlins bussar östersund
diagnos 3 matte 4
vilken typ av däck orsakar mest dammpartiklar från vägarna
jag är fattig bonddräng ackord

av A Gedda Kööhler · 2014 — Metod: Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. En kvalitativ Reliabilitet behandlar hur väl en forskningsmetod fungerar för att mäta och värdera.

Inom grounded theory ses teoriutveckling som en process som inte avslutas. En enskild studie kan därför vara ett steg i utvecklingen mot en mer omfattande teori [14,29]. Exempel B11.1 Studie med grounded theory som forskningsansats [11].