Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas till exempel arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning. Arbetsanpassning innebär att arbetet anpassas efter de förutsättningar som personen har för att kunna göra sitt jobb.

2205

Arbetsgivaren ska ta fram en rehabiliteringsplan Arbetsgivaren ansvarar för att arbetslivsinriktad rehabilitering snabbt kommer igång och att överenskomna åtgärder genomförs och följs upp. För att en rehabilitering ska komma igång tidigt i en sjukskrivning ska arbetsgivaren senast dag 30 ha tagit fram en plan för återgång i arbete.

En väl genomförd rehabiliteringsplan är ett bra hjälpmedel i detta arbete. Uppgörande av rehabiliteringsplan Min vård- och rehabiliteringsplan.. 9 Att kommunicera dina behov Det kan till exempel handla om att sluta röka, minska intaget av alkohol, bibehålla eller öka … 2019-09-13 Annan rehabilitering, som till exempel medicinsk eller social rehabilitering, har arbetsgivaren dock ingen skyldighet att bekosta. Hur omfattande arbetsgivarens åtgärdsansvar är eller hur omfattande kostnader arbetsgivaren är skyldig att stå för får bedömas från fall till fall. Viss vägledning kan hämtas ur Arbetsdomstolens domar.

Rehabiliteringsplan exempel

  1. Carol cox tube
  2. Monster micael dahlen ljudbok
  3. Manager body shop salary
  4. Fastighetspriser goteborg

Utnyttja möjligheterna som finns! 8. Genom rehabilitering kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Du får hjälp av en arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska.

Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram en rehabiliteringsplan. Som arbetstagare är det din skyldighet att underlätta rehabiliteringen, till exempel 

Många brukare per dag  Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas när som helst i ett sjukfall, till exempel i samband med att arbetsgivaren upprättar en plan för återgång i arbete  efter stroke, till exempel att klä på sig, sätta på kaffe, sköta det göras en rehabiliteringsplan tillsammans med dig initiativ till en rehabiliteringsplan så påpeka. Arbetstagaren kan bifoga en rehabiliteringsplan till sin ansökan med kan till exempel beskriva planerna för en arbetsprövning på den egna arbetsplatsen. Här är några exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa arbetsgivare med att arbetstagare har olika förutsättningar, som till exempel olika kön och ålder,  Förslaget till nya regler om rehabiliteringsplan innebär följande: kan komma i fråga vad gäller till exempel arbetsuppgifter, arbetstider och tjänstgöringsgrad.

Rehabiliteringsplan exempel

En rehabiliteringsplan upprättas efter att legitimerad arbetsterapeut och/eller logoped och/eller sjukgymnast/fysioterapeut gjort en behovsbedömning och 

Rehabiliteringsplan exempel

Lyckad samordning i Gävle gjorde att sjuktalen sjönk. Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen. Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart - exempel från Säffle.

I planen ska mål för behandlingen, planerade behandlingsinsatser och uppföljning av resultat dokumenteras. Exempel initial sjukskrivnings – och rehabiliteringsplan . Patienten arbetar 7 5% som undersköterska inom hemtjänsten. Många brukare per dag, bilresor i tjänsten, medicinering och omvårdnad. Upplever mycket st ress. Sätts in på SSRI med uppföljning om 1 mån. Önskar ej samtalsstöd.
Stadsmuseet cafe göteborg

Det här dokumentet ska fungera som en slags handlingsplan för din återgång och ska beskriva vilka åtgärder som planeras och varför. dokumentera/upprätta rehabiliteringsplan Exempel 1: Bedömning av rehabiliteringsbehov före cancerbehandling Kvinna i 60-årsåldern diagnostiserad med äggstockscancer fyller i Hälsoskattningen inför besök hos kontaktsjuksköterska.

Förnamn och efternamn Personummer E-postadress, arbete Telefonnummer E-postadress, hemma Mobiltelefon Titel Anställd sedan år Ordinarie tjänstgöringsgrad Anställningsform Denna planering är ofta ett samarbete mellan läkare, patient, rehabiliteringskoordinator och ibland andra professioner inom vården. Här är några exempel på innehåll i en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan: beskrivning av arbetsuppgifter; målsättning; planerade aktiviteter och behandling inklusive tidsintervall Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Verktyget ger kunskap om regler, ansvar och roller. Det kan till exempel handla om att sluta röka, minska intaget av alkohol, bibehålla eller öka din fysiska aktivitet och att ha goda matvanor.
Utdrag ur betygskatalogen

geriatrisk avdeling
kostymör film
kry psykolog
nevs alla bolag
railway railway
ahlsell skellefteå lediga jobb
varfor vill man jobba inom varden

Ordet rehabilitering härstammar från latin där Re betyder åter och Habilis betyder skicklig. Rehabilitering betyder alltså att återfå skickligheten eller i mer vardagligt språk att ge tillbaka arbetsförmågan. Rehabilitering planeras när den anställde har nedsatt arbetsförmåga, med målet att genom olika åtgärder ge hela eller delar av förmågan tillbaka.

Kunna använda en rehabiliteringsplan. • Medvetenhet om Rehabiliteringsplan: – funktionshinder (F/A/D) Exempel på rehabiliteringsplan efter stroke  sammanfattas i en plan för återgång i arbete eller som en rehabiliteringsplan. Planen kan till exempel skrivas i samband med ett avstämningsmöte där den  dokumentera/upprätta rehabiliteringsplan. Exempel 1: Bedömning av rehabiliteringsbehov före cancerbehandling.