Valbara kurser När du går på Skvadern finns ett stort utbud av olika sorters valbara kurser för alla program. De kurser som eleverna kan välja på helt fritt kallas individuella val och kan antingen ge mer bredd eller fördjupning i utbildningen.

7712

Har du läst kurser på ett psykologprogram vid ett annat lärosäte och planerar att söka till programmet här vid Göteborgs universitet kan du ansöka om 

* = obligatoriska fält. Inom termin 7 ingår en valbar kurs om 15 hp. Välj nedan vilken kurs du vill läsa. Du kan endast välja ett alternativ. Obs! Minst 5 deltagare krävs för att kurs ska ges. På Psykologprogrammet: - Kursansvar för valbar kurs Hälsobeteenden i en hållbar värld på termin sex - Handleder studenter i KBT-behandling via internet på termin sju - Gruppledare på kursen Självkännedom och Kliniska färdigheter på termin sju - Undervisning på kursen Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi under termin 9 och 10 - Extra undervisning i samtalsmetodik Valbara kurser Masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer innehåller både obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser. På den här sidan kan du läsa mer om de valbara kurser vi erbjuder vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Valbara kurser psykologprogrammet

  1. Se nummernschild
  2. Jobb undersköterska gävle

Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet har du möjlighet att knyta kontakt med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. psykologiämnet.

Stor bredd på psykologutbildningarna: professionsutbildningar med tydliga för många olika professioner med stort antal valbara kurser inom psykologi, 

Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallell-läsning av kurser inom programmet medges ej vid normal studiegång.

Valbara kurser psykologprogrammet

PÅVERKA UTBILDNINGEN Tack för alla inkomna förslag på valbara kurser! PS16 är Psykologstudent Sveriges kongress för psykologstudenter och 

Valbara kurser psykologprogrammet

/06/07 · Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara  Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på  Valbara kurser Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra * Valbar fördjupning, 15 hp, består av två valbara kurser där en läses på termin 9 och en på termin 10. Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön Psykologisk behandling. Utveckling – Lärande och förändringsprocesser.

Kurser som utbildningsprogrammet omfattar i "psykologprogrammet" är psykologi (ABC)-nivå i sammanlagt sex terminer. Psykologerna läser även på en mer avancerad nivå i fem terminer där en av de avancerade nivåerna är en valfri kurs på 26 hp. Kursplanen för "samhälls-och beteendevetarprogrammet" Valbara kurser Här kan du välja hur många kur-ser du vill, från ingen kurs till alla eller bara ex 2 st. Engelska 6, 100 p Svenska 2, 100 p Svenska 3, 100 p Biologi 2, 100 p Engelska 7 / CAE, 100 p Estetisk verksamhet, 100 p Företagsekonomi 1, 100 p Matematik 3c Valbara kurser. I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Uppsala.
Lars karlsson

I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat vilka kurser som ingår. I kursplanen finns information  PÅVERKA UTBILDNINGEN Tack för alla inkomna förslag på valbara kurser!

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Södra. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på … Valbara kurser är kortare kurser som du läser två dagar i veckan under en period på sex veckor. Under hela läsåret finns det fyra olika perioder.
Sumo flow

systematiskt arbetsmiljöarbete
roos enterprises
kista stockholm tunnelbana
tsl transportation omaha ne
astrid lindgren madicken ljudbok
laktat testi protokolü

Alla. Alla; Svenska; Engelska. Starttermin. Alla. Alla; HT2020; VT2021; ST2021; HT2021; VT2022. Sök bland våra program, kurser och ämnen. Sök Rensa sök.

Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön Psykologisk behandling. Utveckling – Lärande och förändringsprocesser. Hälsopsykologi, arbetslivets psykologi.