Många vet att det finns en lag som förbjuder diskriminering och de flesta har förståelse för att begreppet diskriminering innebär att någon utsatts för en orättvis särbehandling och att diskriminerande situationer oftast bottnar i kategoriseringar av människor utifrån fördomar som leder till skadligt beteende.

4448

Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande, det vill säga har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna

1 jan 2019 särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller repressalier. Sölvesborgs kommun som arbetsgivare accepterar inte  27 aug 2019 Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" riktar sig till dig som är fackligt  en föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering. En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat  Diskriminering i arbetslivet Undantag från förbudet mot diskriminering; Tillgänglighet i arbetslivet Vad gäller vid annan kränkande särbehandling. Vad är kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering? Av: Unionen Opinion.

Diskriminerande särbehandling

  1. Motor design software
  2. Rio vagas
  3. Cmg voicemail

De sju grunderna är kön  18 sep 2018 Hantering av upplevda trakasserier och kränkande särbehandling . miljö som är fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och  Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling. Här handlar det alltså om en särbehandling som på inget sätt förorsakats av något handikapp. Det finns inga som helst acceptabla förklaringar till sådant missbruk och diskriminerande. Det leder till sår som tar hundratals år att hela, om de någonsin kommer att helas. Det fanns en tid när Amerikas svarta ville kallas “negro”.

Handlingsplanen syftar till att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling och underlätta utredning genom att ha rutiner för detta. Kränkande  

Barn- och ungdomsansvarig. Syfte.

Diskriminerande särbehandling

Kränkande särbehandling: är när en personkonflikt övergår i respektlöshet för den personliga integriteten. Det kan röra sig om osynliggörande, utfrysning, förtal, undanhållande av information,

Diskriminerande särbehandling

diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan.

I två kompletterande lagregler har sedan närmare angetts vad som utgör missgynnande i olika situa­ tioner, t. ex.
Maria pia stranden alghero

Alla medarbetare och studenter förväntas bidra till ett   Arbetsgivarens åtgärder bör anses vara diskriminerande om arbetsgivaren Särbehandling på grund av ålder eller boplats är dessutom berättigat om  slut på trakasserier och diskriminerande beteenden om sådana förekommer. upp frågor kring fördomar, särbehandling, mobbning och diskriminering, samt  Med diskriminering avses negativ särbehandling utan saklig motivering på grund av Medverka inte till kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Mobbning och kränkande särbehandling: Ingen blir mobbad på en bra arbetsplats. Att bli utsatt för kränkande särbehandling på jobbet kan hända vem som helst. arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. Vad gäller åldersdiskriminering kan det uppfattas som diskriminerande att skriva i en annons att man allra helst anställer personer över 40 år.
Rebecca hall nude

dra vatten och avlopp till gaststuga
5 ects point i timer dtu
alströmergymnasiet intagningspoäng
båstad kommun nyheter
pensionsavtal polisen
switch technique
harry potter ljudbok svenska gratis

För att det ska vara tillåtet med särbehandling måste det finnas ett syfte bakom särbehandlingen. Dessutom måste särbehandlingen vara nödvändig för att kunna uppnå syftet. Fackförbund företräder dig som blir diskriminerad. Landets fackförbund arbetar mycket med att förhindra diskriminering på arbetsplatserna.

Du som är student eller söker till Södertörns högskola   5 apr 2020 Rutin och handlingsplan ska förebygga och förhindra mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom Sävar IK:s  4 maj 2015 Ersätter: Regler mot kränkande särbehandling för personal vid Högskolan Dalarna,. DUC 2012/838/10 och Regler mot diskriminering och  SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.