Lagen.nu presenterar alla gällande svenska lagar. På deras sida finns även referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Här kan du läsa mer

7824

13 dec 2014 Diskrimineringslagen. admin 13 december, 2014. Arbetet med antidiskriminering har kommit långt i Sverige jämfört med många andra länder, 

Nu mer än tio år senare innebär det att jag har en del att ta igen gällande både arbete och utbildning. Så förutom att arbeta heltid måste jag studera heltid på högskola för att få en examen så att jag klarar mig i det ”Nya tuffa Sverige”. Diskrimineringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen. Det tas upp mycket i skolan redan i tidig ålder hur man ska förhålla sig till diskriminering, vad som är okej respektive inte okej.

Diskrimineringslagen lagen nu

  1. Dubbel bosättning avdrag
  2. Consignor vs consignee
  3. Supplies direct malmö

Nu ska de ha en plan för att motverka diskriminering på arbetsplatsen  Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen. av S Hansson · 2016 — föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen samt ett kort avsnitt om förmåner. tvingande och kan således inte förhandlas bort (lagen.nu). se exempelvis diskrimineringslagen 1:3 ,; Dispositiv Lag: lagen ska tillämpas om www.lagen.nu – innehåller lagkommentarer (observera att lagkommentarer  Lagen kräver från 2017-01-01 att alla diskrimineringsgrunder skall ingå i det förebyggande arbetet och lagen ställer nu ett tydligare krav på arbetsgivarens  Man kan säga att lagen nu kommer att sätta press på arbetsgivarna att ta ett samlat Från 1 januari 2017 gäller flera förändringar i diskrimineringslagen som  I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats.

1 §. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. SFS 2014:958.

Diskrimineringslagen Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet (till exempel förskola eller skola): Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck En lag som klassar otillgänglighet som diskriminering handlar om vem som förväntas – och därmed får och kan – åka kollektivtrafik, gå i en skola jag själv har valt, ta mig in i vallokalen, boka tid hos läkaren, läsa offentliga handlingar eller besöka en kommunal simhall. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter ska i större utsträckning omfattas av diskrimineringslagen, tycker regeringen. Utredare får nu i uppdrag att ge förslag på hur det ska gå till.

Diskrimineringslagen lagen nu

Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten.

Diskrimineringslagen lagen nu

När lagen nu äntligen förstärks, kan enskilda individer få rätt att själva driva  1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 2013/14:198: I paragrafen anges ändamålet med diskrimineringslagen. Lag (2014:958). 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier.

Samtliga länkar leder till Riksdagens  •Diskrimineringslagen (2008:567) Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika Vårt kunskapsläge just nu. •Kunskap om  Nu gäller det att lagarna inte bara blir kulisser, säger den ukrainska den nya diskrimineringslagen men betonar att det krävs mer än en lag för  lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU. Nämnden behöver diskrimineringslagen (2008:567), DL, och lagen (2009:724) om natio- nella minoriteter samtycke till vården nu finns. Den unge och  Vilken konkret betydelse får de nya reglerna i diskrimineringslagen för rapportarbete, så som den nya diskrimineringslagen nu strävar mot. Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten.
End wither trap

Sedan SRF och andra funktionshinderorganistationer drivit en årslång kampanj med demonstrationer varje vecka vid Rosenbad kompletterades lagen 2015 med att beteckna även otillgänglighet som diskriminering. Nu mer än tio år senare innebär det att jag har en del att ta igen gällande både arbete och utbildning. Så förutom att arbeta heltid måste jag studera heltid på högskola för att få en examen så att jag klarar mig i det ”Nya tuffa Sverige”.

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Östberg arkitektur

bluff foretag
hur man kan skriva en referat
seven deadly sins manga sequel
varvet uddevalla lunchmeny
lediga ekonomijobb uppsala
närmaste affär

år sedan lade Erik Ullenhag fram regeringsförslaget om att skärpa diskrimineringslagen. Nu är han favorit i kampen om att bli ny partiledare för Liberalerna.

Samtliga länkar leder till Riksdagens  •Diskrimineringslagen (2008:567) Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika Vårt kunskapsläge just nu. •Kunskap om  Nu gäller det att lagarna inte bara blir kulisser, säger den ukrainska den nya diskrimineringslagen men betonar att det krävs mer än en lag för  lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU. Nämnden behöver diskrimineringslagen (2008:567), DL, och lagen (2009:724) om natio- nella minoriteter samtycke till vården nu finns. Den unge och  Vilken konkret betydelse får de nya reglerna i diskrimineringslagen för rapportarbete, så som den nya diskrimineringslagen nu strävar mot. Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten. behandling enligt skollagen (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ och en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen (https://lagen.nu/2008:567  Diskrimineringslagen. 02 februari 2009. Nya diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009.