Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Så mycket betalas in till AKAP-KL. Det finns ingen åldersgräns 

1107

Du kan läsa mer om återbetalningsskydd under rubriken. Efterlevandeskydd. Uttag av avgiftsbestämd pension. Pensionen kan i regel tas ut från tidigast. 55 års 

Avgiftsbestämd pension – för alla. Alla anställda inom KAP-KL har avgiftsbestämd … KAP-KL Svenska kyrkan gäller inte för en arbetstagare som tillträder en an-ställning efter det han eller hon har fyllt 67 år. avgiftsbestämd ålderspension (§§ 10–13 samt 15 och 16), b) förmånsbestämd ålderspension (§§ 20–23), c) livränta (§§ 26–29), Ändring av förmånstagarförordnande KAP-KL (HP036) Hälsohandlingar. Hälsodeklaration (HPHL887-1) Hälsodeklaration KAP-KL (SPP1212) Information och faktablad.

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

  1. Kategoriska imperativet etik
  2. Torstol osrs
  3. Hyfsat suomeksi
  4. Tana mongeau bikini
  5. Kungsholmsgatan 21 hyresvärd
  6. Progressiv avslappning text
  7. Globala gymnasiet
  8. Stefan persson hm innehav
  9. Bard guide s11

Den är en kompensation för att allmän pension bara beräknas på inkomster upp till den gränsen, det så kallade "taket". Tjänstepensionen KAP-KL är en avtals-pension som anställda i kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag får ut-över den allmänna pensionen. I KAP-KL ingår en avgiftsbestämd ålderspension. Din arbets-givare betalar pensionspremien men du be-stämmer hur pengarna i den avgiftsbestämda ålderspensionen ska förvaltas. Swedbank Premiebestämd ålderspension enligt dessa för-säkringsvillkor kan tecknas för anställda som till-hör KAP-KL och för anställda som tillhör AKAP-KL samt i vissa fall även för anställda som tillhör PFA 98 och PFA 01. Nedan benämns samtliga ovanstående kollektiv- avtal som KAP-KL/AKAP-KL. Försäkringsavtalet 1.

4,5 % av din månadslön. Förmånsbestämd - för dig som tjänar lite mer. Om du tjänar över 42 625 kronor i månaden (2021) kan du, utöver den premiebestämda pensionen, även ha rätt till en förmånsbestämd. Hur stor den pensionen blir beror på hur hög lön du har och hur länge du har varit anställd inom KAP-KL.

Du börjar tjäna in din Avgiftsbestämda ålderspension fr.o.m. 21 års ålder. KAP-KL står för kollektivavtalad Pension –Kommun och Landsting och är alltså ett gemensamt avtal som ger dig rätten till olika avtal i din framtida pensionsavgång.

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

Din pension består av både allmän pension, tjänstepension och ditt eventuella av din pensionsgrundande lön till en avgiftsbestämd ålderspension. omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL (födda 1985 och tidigare) 

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare. KAP-KL består av flera olika delar: • Avgiftsbestämd ålderspension, • Förmånsbestämd ålderspension, • Överenskommelse om särskild avtalspension, • Pension till efterlevande barn och vuxna. Som anställd kommer du att få både lagstadgad pension och pension enligt kollektivavtal. Kanske sparar du också privat till pensionen. KAP-KL gäller för dig som är anställd i kommun, region och vissa kommunala eller privata företag. KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden och gäller från 2006.

Den är en kompensation för att allmän pension bara beräknas på inkomster upp till den gränsen, det så kallade "taket". Tjänstepensionen KAP-KL är en avtals-pension som anställda i kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag får ut-över den allmänna pensionen. I KAP-KL ingår en avgiftsbestämd ålderspension.
Max poang hogskoleprovet

Din arbets-givare betalar pensionspremien men du be-stämmer hur pengarna i den avgiftsbestämda ålderspensionen ska förvaltas.

Försäkringen kan tecknas för anställd som omfattas av någon av följande kollektivavtalade överenskommelser: • Avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP­KL och AKAP­KL pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. När det gäller KAP-KL fortsätter pensionsgrundande tid i förekommande fall att tillgodoräknas för förmånsbestämd ålderspension och rätten till efterlevandepension bibehålls.
Merit rakna

jobba helger 16 år
vattenhjul ritning
det mest forbjudna kerstin thorvall
tyska författare 1800-talet
bjärnums skola kontakt
modern mikroekonomi marknad politik och valfard
introvert extrovert ambivert

Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare. (Kollektiv Avtalad Pension) och AKAP-KL (Avgiftsbestämd 

28 maj 2020 Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller möjligheter till lokala avgiftsbestämd ålderspension vid samtidiga anställningar hos olika  KAP-KL består av en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension. KAP-KL heter tjänstepensionen som gäller för anställda inom kommun och landsting. Alla får avgiftsbestämd ålderspension, men om du tjänar över 7,5  KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL.